MISJA

Misją Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych jest wspomaganie rozwoju szkolnictwa artystycznego poprzez doskonalenie zawodowe kadry zarządzającej i nauczycieli szkół oraz placówek artystycznych.

Nadrzędnymi wartościami w działalności placówki są:

  • edukacja permanentna  jako proces ciągłego zdobywania wiedzy, doskonalenia kwalifikacji i umiejętności, zarówno zawodowych, jak i ogólnych, towarzyszący człowiekowi przez całe życie,
  • zaspokajanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli szkół artystycznych we wszystkich formach kształcenia,
  • zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych,
  • promowanie zasad szacunku, tolerancji i demokracji w codziennej działalności Centrum,
  • kształtowanie klimatu placówki opartego na dialogu między pracownikami, współpracownikami, trenerami, wykładowcami,
  • rozwijanie kontaktów z przedstawicielami placówek krajowych i zagranicznych prowadzących podobną działalność edukacyjną,
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, nawiązywanie kontaktów ze środowiskami naukowymi, kulturalnymi oraz innymi prowadzącymi działalność edukacyjną i artystyczną w kraju i za granicą.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie, serwisy internetowe CENSA używają plików cookies. Polityka prywatności