O CENSA

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim, prowadzoną i nadzorowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. CENSA rozpoczęła działalność 1 sierpnia 2007 r.

Jej zadaniem jest wyspecjalizowane dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół artystycznych. Placówka będzie wspierać kadrę szkół artystycznych poprzez współpracę z Centrum Edukacji Artystycznej, placówkami doskonalenia, szkołami artystycznymi, uczelniami wyższymi i najlepszymi specjalistami z różnych dziedzin.

Pragniemy być profesjonalną i odpowiedzialną placówką, spełniającą oczekiwania i potrzeby nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół artystycznych.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie, serwisy internetowe CENSA używają plików cookies. Polityka prywatności