KRONIKA

CENSA organizowała różne formy doskonalenia i dokształcania, seminaria metodyczne, konferencje oraz festiwale dla nauczycieli szkól i placówek artystycznych.

Zobacz również