AKTUALNOŚCI

Likwidacja CENSA 31-08-2017

Szanowni Państwo,

31 maja 2017 roku opublikowane zostało Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie likwidacji publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

ZGODNIE Z TREŚCIĄ ZARZĄDZENIA „TERMIN ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI (DZIEŃ LIKWIDACJI) WYZNACZA SIĘ NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2017R.”

[Czytaj całość – link do MKiDN: http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/p_29_2017.pdf]

[Zarządzenie zmieniające z dnia 2 sierpnia 2017 r. – link do MKiDN: http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/p_53_2017.pdf]

W związku z powyższym informujemy, że – zgodnie z wcześniejszymi informacjami jakie do szkół artystycznych kierował Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN – od 1 września 2017 r. zadania z zakresu doskonalenia i dokształcania nauczycieli prowadzić będzie Centrum Edukacji Artystycznej (CEA).

Od 1 września 2017 r. strona internetowa CENSA przekierowywać będzie automatycznie na portal CEA [https://cea-art.pl/doskonalenie-i-doksztalcanie/].

Informujemy, że CENSA do 31 sierpnia 2017r. zgodnie z planem realizować będzie swoje zadania statutowe.

„Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w likwidacji”
ul. Nowy Świat 27A
00-029 Warszawa

Warszawa, 31 maja 2017 r.

Włodzimierz Gorzelańczyk
DYREKTOR-LIWIDATOR CENSA

Pozostałe wpisy